Bokningsvillkor

Cabinens samlingssal

Bokningsvillkor

Cabinen kallas en del av den gamla 3-längade gården i Surbrunnsparken, med infart från Aulingatan och intill en öppen grusplan med möjlighet till parkering för besökande. Över verandan står Cabinen. Cabinens samlingssal rymmer upp till 80 personer. Den kan användas både för möten och fester, med bord och stolar som kan möbleras på lämpligt sätt och med viss annan utrustning för olika aktiviteter. En avskild innergård kan användas för mingel liksom området närmast huset, i den fina parken.

Utrustning

I lokalen finns bredband/wifi, duk och projektor för anslutning till dator samt hörselslinga. Särskilda högtalare kan hyras och mat eller kaffe beställas från restaurangen (se bokningskalendern).

I köket intill samlingssalen finns möjlighet att värma mat, laga kaffe, förvaring i kylskåp och diskmaskin. Där finns också koppar, glas, tallrikar, bestick, uppläggningsfat, vaser och annat för dukning och mat- och kaffeservering.

Vem kan hyra lokalen?

Föreningen Surbrunnsparken har som grundläggande idé att värna demokratin, människors lika värde och solidaritet. För att utveckla och bevara vår idé vill vi se aktiviteter som kan beskrivas med ord som gemenskap, stöd, stimulans, lärande, mångfald, nytta och nöje.

Lokalen brukar räknas till s k allmänna samlingslokaler. Privatpersoner, föreningar, företag, myndigheter är välkomna att hyra, men endast i slutna tillställningar. Om lokalen ska användas för kommersiellt syfte krävs särskilda överenskommelser.

Vem är ansvarig för tillställningen?

Den som bokar är ansvarig för tillställningen och för avtalet med vår förening. Den ansvariga ska vara fyllda 25 år och ska vara närvarande under hela tillställningen.

För hur lång tid kan den hyras?

Heldag, en dags hyra : tillgång till lokalen 09.00/10.00 - 24.00/02.00
Hela helgen, fredag 09.00 – lördag - söndag 24.00
eller två av dagarna.

Vissa bokningar gäller bara en del av en hel dag. Då kan det gå att "dela" dagen, efter kontakt med bokningsansvarig.

Vad kostar det att hyra lokalen?

Följande priser gäller hösten 2022 vid privata, slutna tillställningar. Andra priser kan gälla vid offentliga eller kommersiella arrangemang. I sådana fall krävs kontakt i samband med bokningen.

Måndag-Torsdag (kl. 09:00 – 00:00) 800:-
Fredag (kl. 09:00 – 02:00) 4000:-
Lördag och dag före röd dag (kl. 09:00 – 02:00) 4000:-
Söndag (kl. 10:00 – 02:00) 2000:-
Hela helgen (Fredag kl. 09:00 – Söndag 00:00) 7000:-

OBS! Det tillkommer en depositionsavgift på 1 000 kr.
Depositionsavgiften betalas vid bokning och återfås efter tillställningen om lokalen är städad (vid egen städning) och utan skador. Om städningen inte är tillfredsställande eller kostnaderna för åtgärder vid skador är högre än 1 000 kr faktureras detta särskilt.

Föreningar och företag kan betala mot faktura. I bokningskalendern finns en särskild ruta för att fylla i organisationsnummer, namn och adress för detta. Vi begär då ingen depositionsavgift. Fakturan mejlas ut direkt efter hyresdatum.

Vi ser helst att hyresgäst svarar för disk och städning. Det går också att köpa städtjänst. Då tillkommer en timkostnad på 500 kr, minimum 2 timmar.

Hur betalar man?

Det finns två alternativ:
1. Privatpersoner betalar i förväg till bankgirokontot 5678-6429 (se också på bokningssidan).
Ange på inbetalningen Bokning ”Cabinen xxxx-xx-xx” (hyresdatum, år, månad, dag). Ange också, på inbetalningen, ditt namn, din mejladress, det boknings-id som kommer i det första svarsmejlet och ett bankkonto dit återbetalning av depositionsavgiften ska göras. Den preliminära inbetalningen ska gälla lokalhyran med tillval (t ex ljud/bildsystem, högtalare, städning) och depositionsavgift. Kostnaden för eventuell mat etc. betalas enligt överenskommelse.

Obs! Betalning av hyresavgift och depositionsavgift måste göras inom sju dagar efter att den gula preliminärbokningen i kalendern gjorts annars försvinner denna.
Då summan kommit in på kontot får du/ni en bekräftelse via mejl och datum rödmarkeras i kalendern.

2. Föreningar och företag som vill betala mot faktura anger det direkt vid preliminärbokningen med uppgifter om föreningens/företagets namn organisationsnummer och fakturaadress (mejl). Efter kontakt rödmarkeras dagen i bokningskalendern. Fakturan mejlas ut direkt efter hyresdatum med angiven fallodag.

Vem städar?

Lokalerna, inklusive toaletter, kök och all utrustning ska lämnas av hyresansvarig, väl städade i alla utrymmen liksom det närmaste området utomhus (entréer, innergård etc.). Möbler och utrustning ska vara i samma ordning och skick som vid tillträdet.

Synpunkter på städning då man först kommer till lokalen ska anmälas direkt, innan lokalen tas i bruk. Ring i så fall mobil tel. nr 070-747 64 77 eller 070-550 31 62.

Det finns städutrustning i ett litet ”städrum”. Till städningen hör att ta bort sopor och avfall och eventuell egen utrustning som fat servis teknisk utrustning etc.

Vi tillämpar sopsortering och tar hand om mat- och restavfall. Det finns papperspåsar och plastsäckar i köket för detta. Matavfall samlas i papperspåsar och -säck som placeras i särskilt kärl, restavfall (papper, plast och golvsopor) samlas i plastsäckar. Glas och aluminium måste hyresgäster ta med till återvinningsställen i egna kassar el dyl.

Hur får jag tillträde till lokalen?

Den ansvariga för bokning, hyresavtal och tillställning får, dagen före tillställningen, meddelande via mejl eller sms om hur man kommer in i lokalen via ett kodlås.

När får jag tillträde till lokalen?

Tiderna för att komma in i respektive lämna lokalen är de som anges ovan (t ex kl 09-02). Om man vill ha tillträde före eller efter denna tid så får man komma överens om det särskilt och mot en extra kostnad.

Kan man lägga till extra tjänster?

Förutom städning kan man beställa mat, fika eller annat från Restaurang Surbrunnsparken. Kontakta i så fall via telefonnummer 0411-19200 eller mejl info@surbrunnsparken.se för att komma överens om meny och pris. Om du önskar annat, kontakta oss på mobilnummer 070-747 64 77.

Går det att avboka?

  1. Privatpersoner som betalat depositionsavgift och hyra.
    Vid avbokning senast tre månader före hyresdatum återbetalas hela den inbetalda hyresavgiften.
    Vid avbokning senast två veckor före hyresdatum återbetalas hälften av den inbetalda hyresavgiften.
    Vid avbokning senare än två veckor före hyresdatum görs ingen återbetalning.
  2. Vid fakturering motsvarande gäller efter rödmarkering då överenskommelsen gäller. Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra regler med anledning av pandemin. 

Finns det mer att tänka på?

Det finns inget tillstånd för att servera alkohol i denna lokal. Alkoholförsäljning är alltså förbjuden. Den som anordnar en tillställning måste själv stå för eventuell servering och det får endast ske i slutet sällskap.