Cabinens samlingssal

BOKNINGSVILLKOR

Cabinen kallas en del av den gamla 3-längade gården i Surbrunnsparken, med infart från Aulingatan och intill en öppen grusplan med möjlighet till parkering för besökande. Över verandan står Cabinen. Cabinens samlingssal rymmer upp till 80 personer. Den kan användas både för möten och fester, med bord och stolar som kan möbleras på lämpligt sätt och med viss annan utrustning för olika aktiviteter. En avskild innergård kan användas för mingel liksom området närmast huset, i den fina parken.

 

Utrustning

I lokalen finns bredband/wifi, duk och projektor för anslutning till dator samt hörselslinga. Särskilda högtalare kan hyras och mat eller kaffe beställas från restaurangen (se bokningskalendern).

I köket intill samlingssalen finns möjlighet att värma mat, laga kaffe, förvaring i kylskåp och diskmaskin. Där finns också koppar, glas, tallrikar, bestick, uppläggningsfat, vaser och annat för dukning och mat- och kaffeservering.

 

Vem kan hyra lokalen?

Föreningen Surbrunnsparken har som grundläggande idé att värna demokratin, människors lika värde och solidaritet. Aktiviteterna här ska bidra till detta, mångfald och frihet, stimulans, nytta och nöje är några ord som beskriver hur det kan ta sig uttryck.

Lokalen brukar räknas till s k allmänna samlingslokaler. Privatpersoner, föreningar, företag, myndigheter är välkomna att hyra, men endast i slutna tillställningar. Om lokalen ska användas för kommersiellt syfte krävs särskilda överenskommelser.

 

Vem är ansvarig för tillställningen?

Den som bokar är ansvarig för tillställningen och för avtalet med vår förening. Den ansvariga ska vara fyllda 25 år och ska vara närvarande under hela tillställningen.

 

För hur lång tid kan den hyras?

Heldag, en dags hyra : tillgång till lokalen 09.00/10.00 – 24.00/02.00
Hela helgen, fredag 09.00 – lördag – söndag 24.00
eller två av dagarna.

För andra tider görs särskilda överenskommelser efter telefonkontakt.   

 

Vad kostar det att hyra lokalen?

Följande priser gäller hösten 2021 vid privata, slutna tillställningar. Andra priser kan gälla vid offentliga eller kommersiella arrangemang. I sådana fall krävs kontakt i samband med bokningen.

 

Måndag, tisdag, onsdag eller torsdag (kl 09.00-24.00): 600 kr
Fredag (kl 09.00-02.00): 3 000 kr
Lördag eller dag före röd dag (kl 9.00-02.00): 3 000 kr
Söndag (kl 10.00-02.00): 1 500 kr
Hela helgen (fredag kl 09.00 – söndag kl 24.00): 5 000 kr

OBS! Det tillkommer en depositionsavgift på 1 000 kr.
Depositionsavgiften betalas vid bokning och återfås efter tillställningen om lokalen är städad (vid egen städning) och utan skador. Om städningen inte är tillfredsställande eller kostnaderna för åtgärder vid skador är högre än 1 000 kr faktureras detta särskilt.

Det är ingen moms på lokalhyran såvida det inte handlar om en kommersiell tillställning.

Hyresgäst kan välja att städa själv. Det går också att köpa städtjänst, diskning, bortforsling av avfall etc. Då tillkommer en timkostnad på 1 000 kr, minimum 2 timmar.

 

Hur betalar man?

Man betalar i förväg till bankgirokontot 5678-6429 (se också på bokningssidan).
Ange på inbetalningen Bokning ”Cabinen xxxx-xx-xx” (hyresdatum, år, månad, dag).

Ange också, på inbetalningen, ditt namn, din mejladress, det boknings-id som kommer i det första svarsmejlet och ett bankkonto dit återbetalning av depositionsavgiften ska göras.

Obs! Betalning av hyresavgift och depositionsavgift måste göras inom sju dagar efter att den gula preliminärbokningen i kalendern gjorts annars försvinner denna.
Då summan kommit in på kontot får du/ni en bekräftelse via mejl och datum rödmarkeras i kalendern.
Den preliminära inbetalningen ska gälla lokalhyran med tillval (t ex ljud/bildsystem, högtalare, städning) och depositionsavgift. Kostnaden för eventuell mat etc. betalas enligt överenskommelse.

 

Vem städar?

Lokalerna, inklusive toaletter, kök och all utrustning ska lämnas av hyresansvarig, väl städade i alla utrymmen liksom det närmaste området utomhus (entréer, innergård etc.). Möbler och utrustning ska vara i samma ordning och skick som vid tillträdet.

Synpunkter på städning då man först kommer till lokalen ska anmälas direkt, innan lokalen tas i bruk. Ring i så fall mobiltel nr 070-747 64 77 eller 070-550 3162.

Man kan välja att själv svara för städningen. Det finns städutrustning i anslutning till salen. Till städningen hör att ta bort sopor och allt annat avfall och eventuell egen utrustning som fat, servis, teknisk utrustning etc. Varje hyresgäst tar med alla sopsäckar och annat avfall, inget får lämnas i sopkärlen på området.

Om städningen inte godkänns kommer föreningen ta hjälp för detta mot avdrag från depositionsavgiften eller extra faktura. Motsvarande gäller vid skador.

 

Hur får jag tillträde till lokalen?

Den ansvariga för bokning, hyresavtal och tillställning får, dagen före tillställningen, meddelande via mejl eller sms om hur man kommer in i lokalen via ett kodlås.

 

När får jag tillträde till lokalen?

Tiderna för att komma in i respektive lämna lokalen är de som anges ovan (t ex kl 09-02). Om man vill ha tillträde före eller efter denna tid så får man komma överens om det särskilt och mot en extra kostnad.

 

Kan man lägga till extra tjänster?

Förutom diskning, städning och sophämtning kan man beställa servering, mat, fika eller annat från Restaurang Surbrunnsparken. Kontakta i så fall via telefonnummer 0411-19200 eller mejl info@surbrunnsparken.se för att komma överens om meny och pris. Om du önskar annat, kontakta oss på mobilnummer 070-747 64 77.

 

Går det att avboka?

Vid avbokning senast tre månader före hyresdatum återbetalas hela den inbetalda hyresavgiften.
Vid avbokning senast två veckor före hyresdatum återbetalas hälften av den inbetalda hyresavgiften.
Vid avbokning senare än två veckor före hyresdatum görs ingen återbetalning.

 

Finns det mer att tänka på?

Det finns inget tillstånd för att servera alkohol i denna lokal. Alkoholförsäljning är alltså förbjuden. Den som anordnar en tillställning måste själv stå för eventuell servering och det får endast ske i slutet sällskap.